”Gând la gând” și ”inimă lângă inimă” s-au reunit în numele Bucuriei de a fi pentru a oferi ceva înapoi comunității care ne-a ajutat să ne formăm. useful reference Scopul nostru comun este înlăturarea falsei impresii de neajuns prin evidențierea naturii abundente a mediului înconjurător și a frumuseții oamenilor de lângă noi.

Am pornit la drum din dorința de a face lucruri pentru comunitatea noastră, de a oferi iubire și atenție, de a îmbunătăți și de a oferi soluții necesităților identificate.

Asociația BAFI își propune reabilitarea spațiului verde, amenajarea spațiilor publice de reciclare prin mijloace creative, susținerea micilor meșteșugari, promovarea tradițiilor autohtone, promovarea obiectivelor turistice și creșterea circulației turistice în România, concursuri, expoziții, târguri, tabere pe diverse teme (ex. conectarea cu natura, sănătate, împăduriri, ecologizări, etc), stimularea practicării meșteșugurilor artistice tradiționale ca mijloc de înflorire spirituală, promovarea artiștilor și dezvoltarea ideilor creative.

Să readucem zâmbetele și liniștea pe fețele fraților noștri oameni, e o motivație foarte bună pentru a face cu bucurie – pentru a voluntaria cu voioșie